Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym Qumak Professional Services Sp. z. o.o.

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż dziesięciu udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki Qumak Professional Services sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, REGON: 368832238, NIP: 5223105951, KRS: 0000705313.

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl, w zakładce Inne (Syndyk sprzeda).

Zobacz także