Smart City

Smart City

To kompleksowe rozwiązania poprawiające jakość życia w miastach poprzez usprawnienie ruchu, zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

cudzyslow

Zrealizowaliśmy ITS w Trójmieście (TRISTAR) oraz w System Zarządzania Ruchem w Lublinie. Łącznie to ponad 220 skrzyżowań obsługiwanych przez informatyczny system zarządzania ruchem.

 

 

Nowocześnie zarządzane miasta wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć wydajność infrastruktury miejskiej oraz zapewnić e-komunikację z mieszkańcami. Jednym z najważniejszych elementów inteligentnych miast są Systemy Zarządzania Ruchem (ang. ITS, Intelligent Transportation System).

 

ITS – Intelligent Transportation System

To rozwiązania poprawiające efektywność ruchu, ograniczające uciążliwości komunikacyjne, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

 

Obejmują infrastrukturę, pojazdy i ich użytkowników. Służą do zarządzania ruchem, zarządzania mobilnością, pobierania opłat i informowania oraz mogą współpracować z podobnymi systemami stosowanymi w innych rodzajach transportu, np. szynowym.

 

Partnerzy

 

Naszymi partnerami są czołowe firmy na rynku ITS, w tym GEVAS, BOSCH i GMV.

 

Infrastrukturę IT budujemy w oparciu o produkty międzynarodowych liderów branży technologicznej, m.in.: IBM, HP, CiscoMicrosoft, Oracle.

 

Współpracujemy z renomowanymi polskimi firmami. Są to m.in.: MSR Traffic, ELDRO, APM.

 

 

APM_logoboschciscoEldrogevas_logo GMV_logo   

 

hpibm microsoft  MSR_Traffic_logooracle