Smart City

Smart City

To kompleksowe rozwiązania poprawiające jakość życia w miastach poprzez usprawnienie ruchu, zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

cudzyslow

Zrealizowaliśmy ITS w Trójmieście (TRISTAR) oraz w System Zarządzania Ruchem w Lublinie. Łącznie to ponad 220 skrzyżowań obsługiwanych przez informatyczny system zarządzania ruchem.

 

 

Nowocześnie zarządzane miasta wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć wydajność infrastruktury miejskiej oraz zapewnić e-komunikację z mieszkańcami. Jednym z najważniejszych elementów inteligentnych miast są Systemy Zarządzania Ruchem (ang. ITS, Intelligent Transportation System).

 

ITS – Intelligent Transportation System

To rozwiązania poprawiające efektywność ruchu, ograniczające uciążliwości komunikacyjne, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

 

Obejmują infrastrukturę, pojazdy i ich użytkowników. Służą do zarządzania ruchem, zarządzania mobilnością, pobierania opłat i informowania oraz mogą współpracować z podobnymi systemami stosowanymi w innych rodzajach transportu, np. szynowym.

 

Elementy systemu

 

Realizowane obecnie w Polsce projekty z zakresu ITS to z reguły duże i skomplikowane rozwiązania, składające się z wielu podsystemów.

 

Każdy z podsystemów może być zrealizowany samodzielnie, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba – zostanie zintegrowany z innymi.

 

Oto przykłady najczęściej spotykanych podsystemów dziedzinowych:

  • obszarowe sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej,

  • elektroniczne tablice tekstowe i znaki o zmiennej treści,

  • portale internetowe i aplikacje mobilne,

  • tablice elektroniczne naprowadzające na parkingi,

  • kontrola przestrzegania przepisów: pomiar prędkości, wjazd na czerwonym świetle, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej,

  • wideonadzór ruchu i wykrywanie zdarzeń poprzez automatyczną analizę obrazu,

  • dynamiczna informacja przystankowa na tablicach elektronicznych,

  • nadzór ruchu transportu publicznego: lokalizacja pojazdów, odchylenia względem rozkładu jazdy, dedykowane systemy łączności dyspozytorskiej,

  • pobieranie opłat za przejazd drogą, korzystanie z transportu publicznego, parkowanie.

 

Niezbędnymi elementami dużych systemów ITS są centra zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym oraz systemy łączności, spinające z centrami wszystkie elementy infrastruktury ITS rozlokowane w pasie drogi.