Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Business Continuity ZUS Qumak

Umowa obejmowała dostarczenie i uruchomienie dwóch serwerów IBM Power 7 oraz dwóch macierzy dyskowych IBM Storwize V7000 wraz z standardowym oprogramowaniem.

W umowie przewidziano instalację i konfigurację dostarczanego sprzętu oraz migrację produkcyjnego środowiska SAP klienta na dostarczany sprzęt. W efekcie dostarczyliśmy wysokowydajną infrastrukturę przetwarzania i pamięci masowych wraz z migracją systemu SAP.