Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Chmura obliczeniowa cloud computing WAT

Dla Wojskowej Akademii Technicznej zrealizowaliśmy akademicką chmurę obliczeniową. To największa tego typu inwestycja w kraju o wartości przekraczającej 16 mln zł netto, jest jednym z kluczowych elementów Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT. Projekt zrealizowaliśmy w konsorcjum z firmą Matic Sp. z o.o.

Chmura obliczeniowa do zastosowań edukacyjnych

Wdrożona chmura obliczeniowa służy efektywniejszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych i umożliwia studentom zdobycie praktycznych umiejętności związanych m.in. z obsługą drogiego oprogramowania wykorzystywanego przez firmy komercyjne.

 

Pracownicy i studenci WATu mogą budować środowiska informatyczne służące do celów edukacyjnych i dydaktycznych. Kadra naukowa może np. zaprojektować aplikację do nauki, z której skorzystają studenci. Mogą to być interaktywne wykłady, zakończone testem. Ich wyniki w czasie rzeczywistym trafią do oceniającego profesora, co przyspieszy proces nauki.

 

Studenci m.in. z Wydziału Cybernetyki będą mieli zapewniony zdalny dostęp do oprogramowania wykorzystywanego obecnie na rynku przez największe firmy i korporacje. Przy czym dostęp możliwy będzie z dowolnego miejsca i urządzenia oraz o dowolnej porze, a stworzony system obsługuje jednocześnie nawet 500 korzystających z chmury użytkowników.

 

Centrum Przetwarzania Danych i infrastruktura IT dla WAT

Zakres naszych prac objął m.in. przygotowanie pomieszczenia do wymagań serwerowni oraz dostarczenie kompletnej platformy sprzętowo-systemowej na potrzeby chmury akademickiej, którą wdroży konsorcjum. W pierwszym etapie serwerownia została wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do instalacji infrastruktury sprzętowej, tj. w zasilanie, chłodzenie, podłogę techniczną i gaszenie gazowe. Następnie, w zaadoptowanym pomieszczeniu eksperci konsorcjum wdrożyli m.in.: sieć informatyczną, serwery, macierze, wirtualizacje środowiska serwerowego oraz desktopowego (VDI) oraz system tworzenia kopii zapasowych.