Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Uniwersytet Śląski

Infrastruktura IT dla uniwersytetu Slaskiego

Qumak dostarczył i wdrożył infrastrukturę informatyczną w ramach Platformy Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) zarządzanej przez Uniwersytet Śląski. Celem projektu było uproszczenie dostępu (np. przez przeglądarkę internetową) i zapobieganie utracie danych generowanych podczas badań naukowych.

Infrastruktura IT dla Uniwersytetu Śląskiego

W ramach prac wykonaliśmy m.in. instalację klastra obliczeniowego wraz z czterema szafami RACK, przełącznikami sieciowymi oraz macierzą dyskową o wydajności 10 000 IOPS, umożliwiającą przechowywanie co najmniej 650TB. Dostarczyliśmy również oprogramowanie do wirtualizacji.

 

Ze względu na olbrzymie rozmiary cyfrowych informacji oraz specyficzne wymagania grup badawczych dostarczana infrastruktura spełnia wysokie wymagania techniczne oraz zapewnia szybkie pozyskiwanie danych w celu ich sprawnej analizy.