Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Infrastruktura IT dla UJK Kielce

Dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stworzyliśmy „pod klucz” zintegrowany system teleinformatyczny umożliwiający nowoczesne zarządzanie i komunikację. Kompletny system IT obejmuje: sieć, bezpieczeństwo, komunikację multimedialną, zarządzanie, monitorowanie, service desk oraz platformę przetwarzania, składowania, kopii zapasowych i platformę wirtualizacji z Disaster Recovery.

Infrastruktura IT dla sektora naukowego

W trakcie realizacji projektu wdrożyliśmy m.in. sieć LAN oraz WLAN, serwery rack i blade, zapewniliśmy bezpieczeństwo przepływu danych, uruchomiliśmy również system łączności na bazie technologii IP (ponad 1500 słuchawek) oraz system wideokonferencyjny i Digital Signage. W systemie wdrożone są mechanizmy monitorowania oraz zarządzania zasobami IT.

 

System podniesie jakość obsługi studentów i usprawni komunikację wewnątrz uczelni. Wykorzystując nowoczesne technologie będzie wspomagał kompleksowe zarządzanie uniwersytetem i umożliwi stosowanie najnowszych narzędzi teleinformatycznych np. w celu komunikacji.