Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Symulator Robotów Wojskowych dla WAT

Symulator robotow wojskowych Qumak

Umożliwia współpracę 24 osób w jednym świecie wirtualnym i będzie wykorzystywany do trenowania zespołów prowadzących manewry z wykorzystaniem robotów wojskowych. Zrealizowany dla Wojskowej Akademii Technicznej symulator robotów wojskowych jest jedną z największych tego typu inwestycji w Europie.

Dzięki naszej realizacji możliwe będzie szkolenie podchorążych, którzy w przyszłości kierować będą robotami na polu walki. Projekt umożliwi również wprowadzenie do świata wirtualnego robotów zaprojektowanych na uczelni i testowanie ich skuteczności w rzeczywistości komputerowej. To pozwoli na szybką weryfikację cech i przyspieszy proces wdrażania robotów do Sił Zbrojnych RP.

 

Symulator pozwalający na trenowanie w środowisku wirtualnym przyszłych operatorów robotów

Nasi inżynierowie stworzyli osiem symulatorów szkoleniowych. Każdy z nich składa się z 3 stanowisk wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym szkolenie dowódcy i dwóch operatorów współpracujących ze sobą robotów (lub robota i maszyny inżynieryjnej). W stworzonym przez nas środowisku wirtualnym można testować nie tylko roboty, ale również wszystkie pojazdy wojskowe, np. „ROSOMAK”.

 

Projekt zrealizowaliśmy w konsorcjum z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM Sp. z o.o.”