Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Outsourcing IT dla GK Kęty

Outsourcing uslug IT dla Grupy Kety

Dla Grupy Kapitałowej Kęty świadczymy outsourcing usług IT. W ramach zawartej współpracy przejęliśmy opiekę nad całym środowiskiem IT Grupy. Wartość kontraktu, obejmującego okres od 2016 do 2019 roku, to ponad 4,7 mln złotych netto, a podpisana umowa jest już trzecią w trakcie naszej sześcioletniej współpracy.

Zarządzanie IT dla GK Kęty

W ramach kontraktu przejmiemy obsługę takich obszarów jak: zarządzanie i administracja systemem IT, obsługa użytkowników w zakresie infrastruktury biurowej, baz danych i systemu pocztowego, monitoring infrastruktury oraz obsługa awarii i Service Desk. Ponadto świadczymy usługi konsultingowe i doradcze w zakresie całego obszaru IT GK Kęty.

Opracowaliśmy także „Strategię rozwoju IT”, która bezpośrednio wspiera realizację strategii biznesowej GK Kęty.