Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Macierze dyskowe dla RCZSiUT

Macierze dyskowe HDS dla RCZSiUT

Dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi dostarczyliśmy macierze dyskowe Hitachi Data Systems (HDS). Wartość kontraktu wraz z opcją to 3 mln zł brutto.

Infrastruktura IT dla wojskowości

Dostarczony sprzęt umożliwia podłączenie wielu dysków twardych, na których przetwarzane są dane RCZSIUT. Ta jednostka podległa Ministerstwu Obrony Narodowej odpowiada m.in. za modernizację wojskowej infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządzanie systemami transmisyjnymi czy stałe monitorowanie zagrożeń teleinformatycznych i reagowanie na zaistniałe incydenty.