Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Infrastruktura teleinformatyczna dla KPT

Systemy do zarzadzania bezpieczenstwem IT dla KPT - Qumak

Dla Kieleckiego Parku Technologicznego rozbudowujemy infrastrukturę teleinformatyczną. Zakres naszych prac obejmuje m.in. wdrożenie systemów bezpieczeństwa i modernizację infrastruktury LAN.

Systemy do zarządzania bezpieczeństwem IT

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemom KPT, nasz zespół wdraża:

 – klaster urządzeń Unified Threat Managment (UTM), służący m.in wykrywaniu włamań oraz działający jako filtr antywirusowy i antyspamowy

 – system zarządzania i raportowania, wspomagający administratorów w bieżącej konfiguracji i utrzymaniu systemu UTM oraz monitorowaniu stanu bezpieczeństwa

 – system silnego uwierzytelniania, zapewniający dostęp do sieci i zasobów klienta wyłącznie osobom do tego uprawnionym

 

W ramach kontraktu rozbudowujemy i modernizujemy w oparciu o przełączniki HP sieć LAN funkcjonującą w obiekcie.

 

Dzięki naszym pracom znacząco zwiększy się niezawodność i pojemność całej sieci, co bezpośrednio przełoży się na możliwość świadczenia usług dla większej liczby użytkowników wewnętrznych oraz klientów KPT.