Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Infrastruktura IT dla Wydziału Chemii UJ

Infrastruktura IT wydzial chemi UJ

W nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego wdrożyliśmy wydajną sieć, z której będą korzystali studenci i kadra naukowa. Rozwiązanie o wartości przekraczającej 5 mln zł netto, sprosta najbardziej wymagającym zadaniom zarówno pod względem szybkości transmisji danych, jak i funkcjonalności umożliwiającej tworzenie bezpiecznych sieci wirtualnych.

Nowoczesna infrastruktura sieciowa dla sektora naukowego

Jako wykonawca odpowiadaliśmy za: zaprojektowanie nowej architektury sieciowej, dostawę urządzeń, montaż, konfigurację oraz produkcyjne uruchomienie nowych urządzeń.

 

Sieć składa się z kilkudziesięciu punktów dystrybucyjnych, z czego 18 z nich wyposażonych jest w przełączniki modularne. Wszystkie elementy będą wykonane w architekturze redundantnej, która umożliwia zachowanie ciągłości działania sieci nawet podczas awarii jednego z elementów.

 

Ze względu na duże wymagania wydajnościowe połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi zostaną zestawione z wykorzystaniem łączy światłowodowych i zapewnią przepustowość 80Gbps. Zgodnie z wymaganiami wszystkie stosowane przełączniki wraz z modułami mają konfigurację nieblokującą, co znacząco wpływa na wydajność infrastruktury.