Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Infrastruktura IT dla OPI

Macierz dyskowa i serwery dla OPI Qumak

W Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym wdrożyliśmy nowoczesną infrastrukturę IT. Zapewnia lepszy dostęp do informacji naukowych oraz pomaga przy tworzeniu systemów informatycznych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Wartość projektu przekroczyła 800 000 zł netto.

Serwery i macierz dyskowa dla polskiej nauki

Dostarczyliśmy cztery serwery wraz z szafą serwerową i macierz dyskową wyposażoną w 120 dysków, z możliwością rozbudowy do 240. Awaryjne zasilanie całości dostarczonego sprzętu, zapewnia zasilacz UPS o mocy minimalnej 11 kVA.

 

Wykonaliśmy też rozbudowę przełączników modularnych o dodatkowe porty dostępowe, co zwiększyło ich wydajność. Elementem finalnym projektu była integracja całej infrastruktury ze środowiskiem produkcyjnym, tak by mogła być skutecznie wykorzystywana jako platforma pod aplikacje i bazę danych.