Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Infrastruktura IT dla Inspektoratu Uzbrojenia

Infrastruktura IT dla Inspetoratu Uzbrojenia

167 serwerów i trzyletni okres obsługi serwisowej – to szczegóły kontraktu zrealizowanego dla Inspektoratu Uzbrojenia. Jako lider konsorcjum wraz z firmą Computex dostarczyliśmy infrastrukturę IT, z której korzystają Siły Zbrojne RP. Wartość umowy to blisko 13 mln zł brutto.

Serwery z gwarancją międzynarodową

Dostarczone serwery przechowują i przetwarzają dane na rzecz polskiej obronności, dlatego część z nich została objęta gwarancją międzynarodową. Nowa infrastruktura obejmuje wszystkie tereny działań Sił Zbrojnych RP, nawet tak niebezpieczne, jak obszary krajów będących w stanie wojny.