Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Business Continuity Data Security CSIOZ Qumak

Umowa z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) obejmowała zaprojektowanie i wykonanie serwerowni centralnej dla Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

W ramach umowy przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, prace architektoniczno-budowlane oraz instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym: instalację klimatyzacji i wentylacji, dostawę UPS, agregatu prądotwórczego, system sygnalizacji pożaru, gaszenia gazem oraz monitoring serwerowni.

 

Dostarczyliśmy i zaimplementowaliśmy wysokowydajną infrastrukturę przetwarzania, pamięci masowych wraz z wirtualizacją systemów bazodanowych.