Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Infrastruktura IT dla ICM UW

ICM UW Infrastruktura IT Qumak

Rozwiązanie wdrożone dla Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jest największym tego typu projektem zrealizowanym przy użyciu komponentów Huawei w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Środowisko obliczeniowe w technologii High Performance Computing

Rozwiązanie bazuje na ponad 200 serwerach kasetowych, które zostały dołączone do istniejącej infrastruktury PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej) i umożliwi polskim naukowcom i inżynierom szybkie prowadzenie skomplikowanych obliczeń, służących do rozwiązywania problemów naukowych, technicznych i gospodarczych.

 

Głównym celem wdrożenia było stworzenie wysokiej wydajności środowiska obliczeniowego w technologii HPC (High Performance Computing), które pozwoliłoby na wykorzystanie szans rozwojowych i badawczych oraz spełniłoby wymagania Unii Europejskiej dotyczące projektu PL-Grid.