Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Partnerzy

 

Nasze rozwiązania Business Continuity & Data Security bazują na najlepszych technologiach wielu światowych dostawców. W swojej ofercie posiadamy również rozwiązania Open-Source. Zapewniamy pełną integrację oferowanych rozwiązań.

 

Z firmami partnerskimi współpracujemy w bardzo szerokim zakresie, m.in. w dziedzinach:

 

  • systemów ochrony sieci i komunikacji: PaloAlto, CheckPoint, Imperva, Juniper Networks, Cisco, F5, SourceFire, McAfee, RSA Security (EMC), SafeNet, Trend Micro,
  • systemów ochrony danych: Websense, McAfee, RSA Security, Imperva, Guardium, PGP,
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem IT: IBM, Imperva, AlgoSec,
  • systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych: HP, IBM, Imperva, Symantec, Veeam,
  • serwerów i macierzy: IBM, HP, NetApp, Imperva, EMC, Cisco, Oracle, Fujitsu, Dell, Actina,
  • baz danych: IBM, Imperva, Microsoft, Oracle,
  • wirtualizacji i cloud: IBM, Imperva, HP, VMware, Microsoft,
  • zarządzania i monitorowania: IBM, Imperva, HP, VMware, Microsoft,
  • systemów infrastrukturalnych: Microsoft, Imperva.

 

 

actinaArista logocheck_pointjunipercisco f5

 

imperva_logonetapppalaltosafenetsourcefire

 

algosec ibmhp symantecemcfujitsu

 

oracledell microsoftveeamvmwarewebsense

 

trendHuawei logomcafee