Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Klienci

 

Bankowość i finanse
 • Alior Bank S.A.
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • BRE Leasing Sp. z o.o.
 • Euro Bank S.A.
 • Grupa Generali
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Grupa PZU
 • ING Bank Śląski
 • PKO Bank Polski SA
 • Credit Agricole Bank Polska SA
 • Santander Consumer Bank
 • Raiffeisen Leasing Polska
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Narodowy Bank Polski
 • Ernst & Young
 • Idea Bank
 • mBank
Usługi i handel
 • Jan-Pol S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
 • Outpost24 Poland
 • Ericpol
 • L’Oréal Polska Spółka z o.o.
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • Jan-Pol SA
 • Siódemka SA
Przemysł
 • Tauron
 • Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
 • Gaz-system
 • TELE-FONIKA Kable
 • Cantoni Motor SA
 • Onninen
 • Aluprof
 • Grupa Kęty SA
 • Teva Operations Poland
 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
 • International Paper Polska
 • MWM Elektro
 • PESA Bydgoszcz SA
 • PGNiG Technologie SA
Urzędy, instytucje państwowe i samorządowe
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Poczta Polska
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urząd Miasta w Bielsku-Białej
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Służby mundurowe
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
Szkolnictwo i nauka
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Biblioteka Narodowa
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Kielecki Park Technologiczny
Energetyka
 • EDF Polska
 • Tauron Dystrybucja SA
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Media
 • Cyfrowy Polsat
 • Agora SA
 • TVN SA
Telekomunikacja
 • T-Mobile Polska
 • Orange Polska
 • Netia SA