Qumak z wysokimi pozycjami w tegorocznej edycji raportu Computerworld TOP 200

Spółka Qumak jest liderem w dwóch zestawianiach, a w pierwszej dziesiątce jest aż w 16 kategoriach tegorocznej edycji raportu TOP 200 „Computerworld”.

Top 200 Computerworld Qumak

Łącznie Qumak w 8 kategoriach zanotował wzrost, a w pięciu pojawił się po raz pierwszy w historii rankingu TOP 200 (Największe informatyczne grupy kapitałowe (miejsce 12), Najwięksi dostawcy serwerów (miejsce 5), Najwięksi dostawcy systemów pamięci masowych (miejsce 6), Najwięksi dostawcy stacji roboczych, komputerów osobistych i peryferia (miejsce 15), Najwięksi dostawcy rozwiązań i sprzętu telekomunikacyjnego (miejsce 21).

W badaniu wzięło udział ponad 300 firm działających na polskim rynku IT  i ICT.

 

 

 

 

 

 

Pełną listę kategorii, w których spółka Qumak została wyróżniona przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

Nazwa kategorii Lokata Qumak
w 2014
Największe firmy IT 22
Największe informatyczne
grupy kapitałowe
12
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań
inteligentnych budynków
1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora przemysłowego i budowlanego
2
Najwięksi dostawcy
usług centrów i przetwarzania danych
2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy serwerów 5
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego
6
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora transportu, spedycji i logistyki
6
Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa 6
Najwięksi dostawcy
systemów pamięci masowych
6
Najwięksi dostawcy
oprogramowania na licencjach firm trzecich
6
Firmy o największym spadku zatrudnienia 7
Najwięksi dostawcy usług IT 7
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora telekomunikacyjnego
9
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora administracji publicznej
9
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 9
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora handlu
11
Firmy o największym zatrudnieniu 13
Najwięksi dostawcy stacji roboczych,
komputerów osobistych i peryferiów
15
Najwięksi dostawcy
systemów Business Intelligence (BI)
15
Firmy o największych nakładach na R&D 17
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora energetycznego
18
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
dla sektora bankowego
18
Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych 19
Najwięksi dostawcy
rozwiązań i sprzętu telekomunikacyjnego
21
Najwięksi dostawcy sprzętu IT 33
Najwięksi dostawcy usług oprogramowania 37
Firmy o największym udziale R&D 46
Zobacz także