Qumak ustalił warunki ugody w sprawie systemu ISOK

Qumak uzgodnił z Zamawiającym sposób zakończenia kilkunastomiesięcznego sporu związanego z kontraktem na wykonanie projektu, budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – System ISOK. Spółka przekaże Zamawiającemu – Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej oraz Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – efekty dotychczas wykonanych prac i dokończy projekt.

isok2

 

Rozmowy ugodowe zakończyły się sprecyzowaniem warunków kontynuacji projektu, w szczególności przekazania Zamawiającemu dotychczas wykonanych produktów oraz kontynuacji prac zawieszonych na czas sporu. Wszystkie produkty przewidziane w Porozumieniu mają zostać przekazane Zamawiającemu przed końcem lipca 2018 r. Po tym terminie System ISOK wejdzie w okres 5-letniej gwarancji świadczonej przez Qumak.

 

– Osiągnięcie porozumienia w tym długotrwałym i złożonym sporze to efekt dobrej woli, wytrwałości i jednocześnie ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych osób, zarówno po stronie Qumak, jak i Zamawiającego. Ustalone zasady pozwolą zakończyć projekt w krótkim czasie, a jego produkty uruchomić produkcyjnie i udostępnić użytkownikom. Spółka odzyska środki zainwestowane w realizację projektu, ale również, co niemniej ważne, udowodni, ze jest wiarygodnym partnerem gotowym do realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych – podkreśla Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.

cudzyslow

Dzięki podpisanej ugodzie będzie możliwe szybkie zakończenie projektu i udostępnienie go użytkownikom oraz odzyskanie przez Qumak środków zainwestowanych w jego realizację.

Efektem negocjacji ugodowych jest parafowana przez Strony treść dokumentu Ugody, która – po uzyskaniu pozytywnych opinii instytucji nadzorujących KZGW i IMGW oraz Rady Nadzorczej Qumak S.A. – będzie mogła zostać zawarta jako ugoda sądowa. Intencją Stron jest jej zawarcie do końca stycznia 2018r.

 

Parafowana Ugoda przewiduje, że za jej realizację Qumak otrzyma wynagrodzenie będące równowartością wynagrodzenia za 5-ty, ostatni etap projektu, tj. 28,3 mln zł brutto. Etapy 1-4 zostały odebrane i rozliczone przez Zamawiającego przed powstaniem sporu.

Zobacz także