Qumak stworzy Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK

Qumak podpisał umowę na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK. Umowa została zawarta ze Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2013_08_29_isok

Celem wdrożenia – unikatowego w skali Europy projektu – jest podniesienie bezpieczeństwa obywateli i ograniczenie strat spowodowanych przez gwałtowne zjawiska meteorologiczne np. powodzie.

 

Wynagrodzenie jakie otrzyma warszawski integrator wynosi 50 640 475,61 zł netto.

 

Technologie wdrażane w ISOKu

W ramach kontraktu Qumak dostarczy oraz wdroży infrastrukturę IT, a także wykona podstawowe i zapasowe centra przetwarzania danych. Stworzone zostaną również wizualizacje map zagrożeń: meteorologicznych, powodziowych, zanieczyszczeń powietrza czy zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, do których dane źródłowe przygotowane zostaną przez IMGW oraz KZGW. Warszawski integrator będzie odpowiedzialny też za integrację ISOK z istniejącymi systemami informatycznymi instytucji udostępniających swoje zasoby na potrzeby projektu. Qumak zapewni również usługi gwarancyjne po uruchomieniu systemu. Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na 31 grudnia 2014 r.

 

Zadaniem ISOK jest zminimalizowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń, głównie powodziowych, które najczęściej nawiedzają Polskę. System je przewiduje, ostrzega przed nimi, a także określa ich stopień. Jest on skierowany zarówno do obywateli, jak i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki niemu każda osoba dysponująca komputerem z dostępem do Internetu, będzie mogła skorzystać z analiz ISOK.

 

Projekty technologiczne dla sektora publicznego

– Rozpoczynamy realizację projektu informatycznego, który ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli i kraju. Jesteśmy zaszczyceni, że jako spółka technologiczna, możemy uczestniczyć w tak ważnym dla całego państwa projekcie. Dla nas jest to zadanie priorytetowe, a jego realizacja będzie wymagała zaangażowania wiedzy, doświadczenia i kompetencji wielu naszych specjalistów – poinformował Paweł Jaguś, Prezes Zarządu Qumak. – W swojej historii wdrażaliśmy wiele projektów z zakresu zaawansowanych technologii w sektorze publicznym, w tym także o znaczeniu strategicznym dla kraju – dodał na zakończenie Jaguś.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Odbywa się to w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – budowa elektronicznej administracji. Dodatkowo środki na realizację przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Systemy IT dla sektora publicznego:

Zobacz także