Qumak z nowym kontraktem na usługi serwisowe

Qumak dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) będzie świadczył usługi serwisowe oraz usługi wsparcia technicznego. Umowa będzie trwała do 2020 roku, a jej wartość przekracza 0,5 mln zł netto.

Maintenance and administration IT Qumak

Wsparcie techniczne dla UDT do 2020 roku

Eksperci firmy Qumak będą świadczyć usługi serwisowe dla klastra urządzeń firewall PaloAlto 5020 w UDT. Spółka zagwarantuje też wsparcie techniczne poprzez dostęp do poprawek producenta i aktualizacji oprogramowania, całodobowy monitoring systemu bezpieczeństwa oraz szybkie usuwanie ewentualnych awarii.

 

cudzyslow

Qumak będzie świadczył usługi serwisowe, zagwarantuje wsparcie techniczne, a przyjmowanie zgłoszeń będzie świadczone non stop, w trybie 24-godzinnym

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń o problemach technicznych będzie świadczone w trybie 24-godzinnym. W ramach umowy firma Qumak przygotuje i przeprowadzi także cykl szkoleń z zakresu obsługi zainstalowanego sprzętu.

 

– Cieszymy się, że Urząd Dozoru Technicznego – po udanym wdrożeniu – zdecydował się także na nasze usługi  serwisowe. Świadczy to o partnerskim zaufaniu i jest potwierdzeniem naszych kompetencji w tej dziedzinie. Współpraca z tak ważną instytucją to dla nas niewątpliwie cenne doświadczenie.  – mówi Andrzej Ożóg, Dyrektor Pionu Handlowego Publicznego w Qumak SA.

 

Kontrakty serwisowe spółki

To kolejny kontrakt serwisowy Qumaka. W kwietniu firma podpisała umowę, obejmującą serwis środowiska bazodanowego HPE, o wartości ok. 6,9 mln zł netto.

 

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, która została powołana, by zapewniać bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych, podlegających dozorowi technicznemu. Prowadzi działalność certyfikacyjną i szkoleniową.

 

Outsourcing usług IT:

Zobacz także