Qumak z kontraktem na utrzymanie infrastruktury technicznej Centrów Przetwarzania Danych UKE

Firma Qumak S.A. została wykonawcą usług serwisowych dla infrastruktury technicznej, na których zlokalizowana jest Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych. Umożliwia ona wymianę informacji pomiędzy istniejącymi jednostkami systemowymi sieci telefonicznej w Polsce a Centralną Bazą Danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wartość kontraktu przekracza milion złotych netto.

Wsparcie usług serwisowych dla infrastruktury IT

Wsparcie serwisowe dla infrastruktury technicznej

Głównym zadaniem wykonawcy jest realizacja usług serwisowych infrastruktury technicznej, na których zlokalizowana jest platforma. Usługi obejmują konserwacje oraz przeglądy okresowe i gwarancyjne następujących systemów technicznych m.in.: śluzy osobowe wraz z czytnikiem tęczówki oka, agregaty prądotwórcze, systemy zasilania gwarantowanego UPS, instalacje elektryczne, trasy kablowe, systemy gaszenia pożaru, systemy wczesnej detekcji dymu, systemy telewizji przemysłowej CCTV, systemy kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, sejfy ogniotrwałe, systemy zarządzania budynkami i monitoringiem środowiska BMS, szafy RACK, jak również listwy zasilające i podłogi podniesione.

 

Do zadań Qumak należeć będzie serwis takich elementów serwerowni jak klimatyzacja precyzyjna, systemy wentylacji mechanicznej i przewietrzania oraz klimatyzacji komfortu. Firma dokona również migracji serwera systemu BMS.
Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadań rozpocznie się 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku.

 

cudzyslowNasza praca zapewni prawidłowe działanie systemu, który pomaga służbom ratunkowym w szybkim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz niesienie pomocy potrzebującym

 

– Powierzenie naszej spółce utrzymania infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za prawidłowe działanie tak ważnego systemu to dowód naszych wysokich kompetencji zarówno w obszarze usług serwisowych IT jak i infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych. Cieszymy się, że nasza praca zapewni prawidłowe działanie systemu, który pomaga służbom ratunkowym w szybkim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz niesienie pomocy potrzebującym – mówi Tomasz Zygmuntowicz, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Qumak S.A.

 

Pomoc w lokalizacji połączeń alarmowych

System Lokalizacyjno-Informacyjny z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) to platforma, która odpowiada za lokalizowanie miejsca połączeń telefonicznych wykonywanych na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio ze Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym czy Policją. Drugim zadaniem systemu jest zapewnienie możliwości swobodnego przenoszenia numerów telefonicznych z jednego operatora do drugiego. Średnio w ciągu miesiąca na serwerach systemu odnotowuje się 4 miliony operacji, czyli ok. 4 połączenia na sekundę. Kluczowe jest więc zapewnienie odpowiedniego działania samej platformy jak i urządzeń oraz systemów technicznych wspierających jej pracę.

 

Outsourcing usług IT:

Zobacz także