Qumak z kontraktem na inteligentny monitoring miejski dla Mysłowic

Qumak S.A. zaprojektuje i wykona inteligentny system monitoringu miejskiego dla Urzędu Miasta Mysłowice. 40 kamer zainstalowanych w 28 lokalizacjach, stała obserwacja ulic, wiaduktów, przystanków oraz szkół – to m.in. zakres prac, które wykona spółka. Rozwiązanie znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a także wesprze pracę lokalnej policji i straży miejskiej. Wartość inwestycji to ponad 4,7 mln zł brutto.

smart city_monitoring miejski_UM Mysłowice

Nowoczesny monitoring

Nowoczesny monitoring, który dostarczy Qumak, zapewni całodobową kontrolę miejskich dróg w Mysłowicach. Analizowane będą nie tylko przyczyny kolizji oraz przypadki złego parkowania, ale również szczególnie niebezpieczne sytuacje, jak jazda pod prąd lub pojawiające się na drodze zwierzęta. Dzięki elementom monitoringu wjazdowo-wyjazdowego, służby drogowe będą mogły zidentyfikować tablice rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniach. Ponadto, pod stałą obserwacją znajdą się także nietypowe incydenty, np. leżący człowiek, pozostawiona samotnie paczka, czy przypadki dewastacji mienia.

 
Qumak zapewni również dwa mobilne punkty systemu, które pomogą utrzymać wysoki stopień bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych oraz w lokalizacjach pozbawionych stałych punktów monitorowania. Do obowiązków firmy należeć będzie również bezawaryjne utrzymanie urządzeń oraz analiza zdarzeń.

 
Kolejnym dostarczonym przez firmę elementem, będzie ściana wizyjna w centrum monitoringu, zlokalizowanym w nowej siedzibie mysłowickiej Straży Pożarnej. Zostanie ona wyposażona w najnowszy sprzęt komputerowy, 4 połączone modułowo monitory oraz 3 dodatkowe stanowiska.

 
– Miejski monitoring to kwestia kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa w miastach. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że zostaliśmy wybrani przez Urząd Miasta Mysłowice do realizacji tak ważnego zadania. W ten sposób doceniono nasze kompetencje w zakresie inteligentnych systemów dla miast. Będzie to dla nas kolejne cenne doświadczenie, w którym bezpieczeństwo otrzyma wsparcie najnowszych rozwiązań technologicznych – mówi Tomasz Zygmuntowicz, Członek Zarządu Qumak S.A. odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Marketing.

 

Rozwój systemu

Montaż 40 kamer inteligentnego monitoringu miejskiego to dopiero pierwszy etap inwestycji. Docelowo miasto Mysłowice planuje rozbudowę systemu do 100 kamer.

 

Zobacz inne realizacje z obszaru smart city

 

Zobacz także