Qumak z kolejnym kontraktem IT dla Gaz Systemu

Qumak podpisał umowę na realizację wdrożeń sieciowych dla kluczowego podmiotu na polskim rynku energetycznym – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Nowa infrastruktura zapewni wydajność i niezawodność systemu sieciowego oraz zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu teleinformatycznego operatora. Wartość kontraktu to prawie 4 mln zł netto.

Wdrozenia sieciowe i infrastruktura dla Gaz System Qumak

Nowoczesna sieć teleinformatyczna dla GAZ SYSTEM S.A.

W ramach podpisanej umowy Qumak zmodernizuje istniejącą sieć teleinformatyczną zlokalizowaną w dziewięciu obiektach zamawiającego. Spółka dostarczy szereg nowych urządzeń sieciowych, które całkowicie zastąpią stary sprzęt, a następnie zostaną skonfigurowane z resztą środowiska.

 

Najważniejszym elementem realizowanego kontraktu będzie dostarczenie i konfiguracja przełączników rdzeniowych, które zagwarantują nieprzerwaną pracę systemu. Ponadto, w skład instalacji wchodzić będzie 100 modułów dostępowych przełączników dla hostów, 47 modułów dostępowych dla serwerów, a także urządzenia podrzędne ToR.

 

Zwiększenie wydajności pracy sieci i podniesienie stopnia bezawaryjności

Nowa architektura zostanie uporządkowana i ujednolicona, co zapewni wydajną pracę sieci oraz maksymalizację jej stopnia bezawaryjności. Głównym wyzwaniem podczas procesu wdrożeniowego, będzie umożliwienie organizacji ciągłego funkcjonowania. Oznacza to, że prace skorelowane będą z trybem codziennej pracy spółki, która w ten sposób utrzyma regularne dostawy gazu.

 

Podpisana umowa przewiduje również szkolenia z zakresu obsługi sieci, dla personelu technicznego GAZ-SYSTEM S.A. Specjalistyczna wiedza pomoże w prawidłowym użytkowaniu urządzeń oraz ich długotrwałym, bezawaryjnym utrzymaniu.

 

cudzyslow

Realizując prace w działającym środowisku IT wykorzystamy jedynie krótkie okna serwisowe. Jestem przekonany, że doświadczenie i wiedza, którą dysponujemy pozwoli na sprawną realizację zlecenia, zapewniając ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

– Wyzwaniem, przed którym stajemy w tym kontrakcie jest przeprowadzenie modernizacji infrastruktury sieciowej, w tym jej kluczowych elementów takich jak przełączniki rdzeniowe, na „otwartym sercu”. Realizując prace w działającym środowisku IT wykorzystamy jedynie krótkie okna serwisowe. Jestem przekonany, że doświadczenie i wiedza, którą dysponujemy pozwoli na sprawną realizację zlecenia, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu teleinformatycznego, a tym samym zapewniając ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podpisana umowa pokazuje także, że strategiczne spółki chcą minimalizować ryzyko związane z awariami systemów i coraz chętniej inwestują w bezpieczeństwo ITmówi Konrad Pogódź, dyrektor realizacji w pionie IT w Qumak S.A.

 

GAZ-SYSTEM S.A. to strategiczny podmiot dla polskiej gospodarki, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju. W 2010 r. spółka została wyznaczona operatorem systemu przesyłowego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r. Jej głównym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całej Polski i dostarczanie ich do sieci dystrybucyjnych oraz odbiorców końcowych.

 

To już druga umowa Qumak S.A. z GAZ-SYSTEM S.A. dotycząca modernizacji infrastruktury IT. Pierwsza z nich została zrealizowana w 2016 roku.

 

Security IT & Business Continuity:

Zobacz także