Qumak i Euvic pokazują wspólną strategię na lata 2018-2020

Qumak zaprezentował główne założenia biznesowe i strategiczne funkcjonowania holdingu po połączeniu z Euvic. Zgodnie z nimi, grupa ma osiągnąć już w 2020 roku około 450 mln zł przychodu i 30 mln zł zysku.

.

Według przedstawionych założeń, biznes połączonych grup kapitałowych bazował będzie na pięciu głównych liniach biznesowych: Software Development Services (m.in. outsourcing specjalistów i zespołów; projekty związane z oprogramowaniem), ICT & Cybersecurity Services, Support & Maintenance Services (m.in. usługi serwisowe, utrzymaniowe, outsourcing IT) oraz Engineering Services (automatyka budynkowa, centra przetwarzania danych). Synergiczną wobec nich ma być piąta linia – Value Added Distribution (m.in. integracja, dostawy sprzętu i licencji, projektowanie).

Dzięki połączeniu zespołów, doświadczeń obu grup, ich kompetencji oraz referencji powstanie jedna z pięciu największych polskich firm świadczących profesjonalne usługi IT, zatrudniająca ponad 2.500 specjalistów. Znaczne możliwości uzyskania synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych w połączeniu z lekką, elastyczną strukturą mają pozwolić osiągnąć holdingowi już w 2020 r. około 30 mln zysku przy rentowności zbliżonej do 7 proc. Docelowe 450 mln zł sprzedaży ma być w 75 proc. generowane na rynku komercyjnym, 25 proc. na publicznym. Zgodnie z planem jedna czwarta przychodów ma pochodzić ze sprzedaży usług za granicą. Dzięki obecnym projektom Euvic najbardziej znaczącym pionem biznesowym będzie Software Development Services, z udziałem w przychodach na poziomie 50 proc. oraz z 60 proc. udziałem w generowanej marży. Duży wpływ na zyskowność holdingu będzie miał eksport usług (35 proc. udział w zysku).

cudzyslow

Dzięki połączeniu doświadczeń i kompetencji obu grup powstanie jedna z pięciu największych polskich firm świadczących profesjonalne usługi IT.

 

– Doprecyzowujemy kolejne szczegóły planu połączenia z Euvic. Uzgodnienie założeń do strategii jest jednym z ważniejszych kroków w tym kierunku. Wśród wielu zalet tego planu są m.in. zidentyfikowane synergie. Przykładem może być tutaj choćby sprzedaż zagraniczna, której do tej pory w zasadzie nie prowadziliśmy w Qumak. Po połączeniu z Euvic uzyskamy dla naszych usług dostęp do rynków poza Polską – tłumaczy Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A. – Jesteśmy przekonani, że potencjał grupy po połączeniu sił, będzie znacznie przekraczał to, co każdy z podmiotów mógłby osiągnąć osobno – dodaje.

 

– Pragniemy stworzyć grupę o zdrowych fundamentach finansowych, działającą globalnie, maksymalnie uniezależnioną od koniunktury w danej branży czy kraju. Dlatego między innymi będziemy dążyć do zachowania możliwie najniższej bazy kosztowej, koncentrując się na przewidywalnej rentownej działalności outsourcingowej i dystrybucyjnej. Obecność na GPW pozwoli nam nie tylko na kontynuowanie, ale nawet przyspieszenie polityki akwizycyjnej, którą od lat wdrażamy w Euvic – podkreśla Wojciech Wolny, prezes Euvic. – Oczywiście w tym momencie Qumak ma swoje problemy, ale baza klientów i liczny zespół stanowią doskonały fundament do realizacji naszych celów. Zgodnie z moją wiedzą scenariusz połączenia pozytywnie oceniają też inni akcjonariusze – dodaje Wojciech Wolny

 


Założenia do strategii 2018-2020   

 

Zobacz także