Qumak i Euvic coraz bliżej połączenia

Qumak podpisał z Euvic list intencyjny dotyczący połączenia obu spółek i ustalający wstępne warunki transakcji. W wyniku planowanej fuzji powstanie jedna z największych grup IT w Polsce.

Według pierwotnego planu sformułowanego w pierwszym liście podpisanym w grudniu 2017 r. etapem przejściowym połączenia miało być przejęcie przez Qumak jednej ze spółek Grupy Euvic. Jednakże bardzo dobrze rozwijająca się współpraca operacyjna obu spółek wsparta sugestiami inwestorów zachęciły strony do skrócenia planu opisanego w wymienionym wyżej liście intencyjnym i przystąpienia do niezwłocznych działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvic.

 

W ocenie zarządów Euvic i Qumak uzupełniające się oferty obu spółek stanowią stabilną podstawę do dalszego rozwoju działalności, wypracowania trwałej rentowności i wzrostu wartości grupy kapitałowej dla akcjonariuszy – podkreśla Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A. – Podmiot, który powstanie w wyniku fuzji – jeden z wiodących na rynku IT – będzie oferować klientom usługi ponad 2 500 specjalistów o bardzo szerokim spektrum kompetencji, między innymi z zakresu wdrożeń informatycznych czy zarządzania bezpieczeństwem w chmurze i ciągłością działania – zapowiada Sławomir Połukord.

cudzyslow

Uzupełniające się oferty obu spółek stanowią stabilną podstawę do dalszego rozwoju działalności, wypracowania trwałej rentowności i wzrostu wartości grupy kapitałowej dla akcjonariuszy.

Transakcja połączenia będzie polegać na zamianie większościowego pakietu akcji nowej emisji Qumak na 100 proc. udziałów w Euvic. W ramach podwyższenia kapitału, oprócz emisji kierowanej do wspólników Euvic, dojdzie również do emisji gotówkowej, aby zapewnić zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych Grupy.

 

Według obecnych szacunków wartość emisji obejmowanej w zamian za udziały Euvic wyniesie nie więcej niż 220 mln zł, gotówkowej zaś nie więcej niż 50 mln zł. Wstępne analizy wartości Euvic oraz Qumak na potrzeby ustalenia szacunkowych parametrów transakcji dokonała firma doradcza Ernst & Young. Na ich podstawie można oszacować, że Euvic po zakończeniu fuzji będzie posiadał 65-75 proc. akcji Qumak. Wyceny będą jeszcze ostatecznie weryfikowane.

 

Widzimy potencjał połączenia wynikający z efektu skali. Dostrzegamy go przede wszystkim w obszarze outsourcingu, gdzie zarówno Euvic, jak i Qumak generują znaczną część przychodów i zysku. Jest to biznes perspektywiczny, zapewniający stabilne marże i elastyczne zarządzanie, nie będąc jednocześnie kapitałochłonnym. Dzięki dobrej organizacji i wynikom finansowym Euvic, a także potencjałowi Qumak Grupa, która mogłaby powstać po połączeniu, byłaby efektywną i rentowną organizacją,  jednym z liderów tego segmentu rynku.zapowiada Wojciech Wolny, prezes Euvic.

 

Według założeń przedstawionych w liście intencyjnym już od pierwszego kwartału po fuzji nowa grupa ma wypracowywać zysk netto, a w perspektywie dwóch lat osiągnąć około 450 mln zł przychodów i około 30 mln zł zysku netto.

 

Zarząd Qumak z pełnym przekonaniem i satysfakcją przyjmuje deklaracje wspólników Euvic. Cały scenariusz wymaga jeszcze dopracowania, ale jesteśmy przekonani, że wybieramy najlepszą drogę wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Będziemy pracować z pełną determinacją, aby przeprowadzenie tej transakcji nastąpiło możliwe jak najsprawniej. Chcielibyśmy, aby doszło do tego jeszcze w tym półroczu – mówi Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.

 

Dodatkowymi elementami wpływającymi na przeprowadzenie i warunki transakcji są m.in. osiągnięcie przez Qumak porozumienia z wierzycielami dotyczącego zmiany warunków spłat zadłużenia, potwierdzenie zawarcia ugody ws. ISOK, uplasowanie emisji gotówkowej oraz wdrożenie kolejnego etapu restrukturyzacji kosztowej.

 

Chcemy aktywnie wspierać Qumak w realizacji tych założeń. Transakcja oznacza dla nas w praktyce wejście Euvic na GPW  – dodaje Wojciech Wolny.

 

Proces planowanej fuzji aktywnie wspiera również Rada Nadzorcza Qumak.
Z zadowoleniem obserwujemy działania zarządu spółki zmierzające do przeprowadzenia fuzji z Euvic. Widzimy tu ogromną szansę na zaradzenie problemom Qumak, wydobycie jego potencjału i odbudowę wartości dla akcjonariuszy. Zarząd może liczyć nie tylko na pełne poparcie dla tej transakcji, ale również na aktywne zaangażowanie Rady w jej skuteczną realizację – mówi Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Qumak S.A.

 

Informacja o Grupie Euvic

Grupa Euvic to największa federacja spółek informatycznych w Europie Środkowej mająca ponad 900 klientów na całym świecie. Świadczy usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów własnego oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk. W skład grupy wchodzi 11 wiodących polskich spółek IT. Szybki i dynamiczny rozwój zaowocował czołowymi miejscami w corocznych zestawieniach i notowaniach firm osiągających najwyższy wzrost przychodów, m.in. Deloitte Technology Fast 50 CE, Gazele Biznesu PB czy Diamenty Forbesa.
Dodatkowe informacje o Euvic można znaleźć pod adresem: www.euvic.pl .

Zobacz także