Qumak będzie świadczyć usługi serwisowe IT dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Qumak podpisał umowę na świadczenie usług serwisowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi będą obejmować serwis środowiska bazodanowego HPE. Wartość kontraktu wynosi ok. 6,9 mln zł netto (8,5 mln zł brutto).

Uslugi serwisowe i wsparcie merytoryczne dla NFZ - Qumak

Usługi serwisowe i wsparcie merytoryczne dla NFZ

W ramach podpisanego kontraktu Qumak przez 24 miesiące będzie świadczyć usługi serwisowe wraz ze wsparciem merytorycznym. Do zadań firmy będzie należało usuwanie usterek wynikających z błędnego działania oprogramowania, udostępnianie nowych wersji oraz poprawa już istniejących błędów. W ramach wsparcia technicznego Qumak będzie odpowiedzialny za diagnozowanie przyczyn oraz identyfikowanie usterek – ich naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń.

 

W ramach wsparcia merytorycznego obejmującego minimum 100 osobodni Qumak będzie udzielał porad, konsultacji oraz rozwiązywał problemy związane z korzystaniem z oprogramowania. Dodatkowo specjaliści Qumak będą konfigurowali lub rekonfigurowali wdrożone funkcjonalności.

Serwis będzie świadczony zdalnie, a także on-site, czyli osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

cudzyslow

Umowa z NFZ cieszy nas tym bardziej, iż jest potwierdzeniem wiedzy naszych specjalistów oraz sprawności realizacji usług serwisowych IT

 

– Umowa z tak wymagającą instytucją jak Narodowy Fundusz Zdrowia cieszy nas tym bardziej, iż jest potwierdzeniem wiedzy naszych specjalistów oraz sprawności realizacji procesów związanych ze świadczeniem usług serwisowych IT. Obsługa wojewódzkich oddziałów NFZ wymaga bardzo dobrej koordynacji działań, a my w tym zakresie mamy doświadczenie, które pozwala zapewnić najlepszą jakość obsługimówi Włodzimierz Kawecki, Wiceprezes w Qumak.

 

Wciągu ostatnich lat Qumak podpisał, z wieloma organami administracji państwowej, szereg umów na zarządzanie środowiskiem IT, usługami serwisowymi lub outsourcing specjalistów IT. Wśród klientów są m.in. Komenda Główna Policji, MON, RCZSiUT oraz z Siły Zbrojne RP.

 

Outsourcing usług IT:

Zobacz także