Qumak będzie dostarczał sprzęt do ponad 50 jednostek administracji publicznej

Spółka podpisała dwuletnią umowę ramową na dostarczenie sprzętu IT dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Złożona przez Qumak oferta opiewa na kwotę 34,2 mln zł netto.

Dostawa sprzętu IT dla COAR

Dwuletni kontrakt na dostawę sprzętu IT

Podpisana umowa dotyczy dostaw sprzętu komputerowego do 50 jednostek administracji państwowej. Obejmować będzie 6200 komputerów stacjonarnych, 4300 monitorów oraz 2700 komputerów przenośnych. Zamówienia będą mogły być w okresie 24 miesięcy.

 

Umowę zawarto z pięcioma wykonawcami, do których zamawiający będzie wysyłał w wersji elektronicznej szczegółowe zapytania o dostarczenie sprzętu. Qumak S.A. podpisał umowę ramową w konsorcjum z firmą Computex sp. z o. o., która jest jego liderem.

 

cudzyslow

Forma umowy ramowej, do której zapytania szczegółowe będą wysyłane w formie elektronicznej skraca czas realizacji dostaw sprzętu IT, co jest korzystne dla zamawiającego i wykonawców

 

– Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie firm, którym tak ważna instytucja może zlecać zamówienia na dostawę podstawowego narzędzia pracy codziennej dla administracji rządowej. Podpisana umowa ramowa skraca czas realizacji zamówień, co jest korzystne zarówno dla zamawiającego jak i wykonawców, a sama współpraca będzie przebiegać sprawniej – mówi Tomasz Zygmuntowicz, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Qumak S.A.

 

To już kolejny duży kontrakt zawarty przez Qumak w sektorze publicznym w ostatnim czasie. W lipcu 2017 firma zdobyła trzyletni kontrakt na świadczenie usług wsparcia sprzętowego dla Komendy Głównej Policji.

Zobacz także