Symulator robotów wojskowych

Symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych umożliwia trenowanie operatorów robotów wojskowych oraz szybkie prototypowanie nowych, opracowywanych w Wojskowej Akademii Technicznej robotów inżynieryjnych. Przyspieszy to proces wdrażania robotów do Sił Zbrojnych RP. Projekt zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych finansowany był przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

trenazer robota wojskowego

Wirtualne pole walki

Qumak stworzył specjalistyczne laboratorium symulacji robotów pola walki oparte o technologię Virtual Battle Space 3 (VBS3), z której korzysta m.in. NATO i armia USA. Umożliwia ono szkolenie załóg robotów, prowadzenie eksperymentów taktycznych oraz testowanie w przestrzeni wirtualnej nowych rozwiązań i technologii.

Projekt jest jedną z największych tego typu inwestycji w Europie.

 

Nowoczesny projekt dla wojskowości

W wojskowości wykorzystywane są zdalnie sterowane platformy bezzałogowe wspierające żołnierzy. Stworzone przez Qumaka laboratorium umożliwi szkolenie podchorążych, którzy w przyszłości będą wykorzystywali właśnie takie platformy na polu walki.

 

Zakres kontraktu objął dostarczenie, montaż i uruchomienie stanowisk symulatora oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. Umożliwia ono współdziałanie jednostek zmechanizowanych, pancernych i artyleryjskich oraz robotów inżynieryjnych kierowanych w czasie rzeczywistym przez kierownika ćwiczenia.

 

Oprogramowanie zostało wzbogacone o bibliotekę 3D pojazdów wojskowych używanych przez kraje NATO i USA, jak również byłego ZSSR i Bliskiego Wschodu. System może zostać zintegrowany z istniejącymi systemami symulacyjnymi, np. symulatorem kołowych transporterów opancerzonych „ROSOMAK”.

 

Prace badawczo-rozwojowe firmy Qumak

Firma Qumak posiada szerokie kompetencje we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań, a projekt symulatora robotów wojskowych jest szczególny, ponieważ przy jego realizacji spółka wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia innego projektu badawczo-rozwojowego wspartego dofinansowaniem – symulatora lokomotywy.

 

Projekt symulatora robotów realizowany był na zamówienie Wojskowej Akademii Technicznej. Wartość kontraktu wyniosła ponad 2,6 mln zł netto.
Inwestycja pokrywa się ze strategicznym programem modernizacji sił zbrojnych RP.