Zarząd

W_Wlodarczyk_www

Wojciech Włodarczyk

p.o. Prezesa Zarządu

 

Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, tytuły magistra, inżyniera. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto odbył studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale Bankowości/ Bankowość Inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

W latach 1994-1997 pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego. Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. najpierw jako analityk finansowy , kolejno jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999. W latach 1999 – 2005 pracował w PKN ORLEN S.A. zajmując następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku). W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowiskowego Ciechocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals – prowadził projekty doradcze dla spółek z branży. Następnie, w latach 2007 – 2008 piastował stanowisko Senior Eksperta w Departamencie Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W 2008 roku jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń w CIECH S.A. Od 2008 do 2009 roku pełnił funkcje Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) a następnie Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009) w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: Nafroserwis Sp. z o.o. oraz Naftor Sp. z o.o.

 

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Projprzem S.A i Voxel S.A. W chwili obecnej pełni funkcje w Radzie Nadzorczej spółkach Ceramika Nowa Gala S.A., Grupa Kęty S.A. Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej, naftowej, gazowej, energetycznej, spożywczej.

 

 

cwiklinski_www

Bartosz Ćwikliński
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Działalność w branży IT rozpoczął w 2002 w dziale kontrollingu Comarch, w latach 2006-2010 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego Software Mind (obecnie Ailleron S.A.). W latach 2011-2012 członek Rady Nadzorczej inONE S.A. W okresie 2010- marzec 2017 kolejno: Członek Zarządu, Prezes i Wiceprezes Zarządu itWORKS S.A. W roku 2017 Dyrektor Operacyjny i Finansowy Grape Up Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w budowaniu długo i krótkoterminowych modeli decyzyjnych oraz wdrażaniu procedur i narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego.

 

Od października 2017 odpowiada za finanse Spółki.

 

 

 

B_Latka_www

Bartłomiej Łatka

Członek Zarządu

 

Od dwudziestu lat związany z branżą IT i rynkiem międzynarodowym. W latach 1997-2011 zarządzał projektami dla T-Mobile, Orange, Citibank oraz Netia. Od 2010 roku związany z sektorem usług profesjonalnych IT. W latach 2010-2015 Dyrektor Operacyjny Sii Polska, zarządzał programem budowy i wdrożenia zintegrowanego rozwiązania obejmującego ERP, CRM, ATS, BI oraz ECM dla wielooddziałowej firmy. Wraz z działem kontrolingu, prawnym, działami projektowymi oraz IT stworzył dział PMO obejmujący metodyki projektowe, kontrolingowe, audyt, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami oraz opomiarowanie efektywności.

 

Pasjonat zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prywatnie ojciec dwóch synów, pasjonat podróży motocyklowych po bezdrożach oraz miłośnik dobrej literatury. Od lat angażuje się w działania wspierające młode talenty w ramach Fundacji LifeSkills.

 

W Qumak S.A. od 2015 roku, obecnie odpowiedzialny za Pion Usług Profesjonalnych.

 

 

 

K_Pogodz_www

Konrad Pogódź

Członek Zarządu

 

Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Od ponad 23 lat związany z branżą IT w firmie Qumak. W 1995 roku objął stanowisko kierownika Działu Serwisu. W latach 2004-2015 pełnił funkcje m.in.  dyrektora Działu Realizacji IT oraz dyrektora Organizacji i Rozwoju. Od 2015 roku kieruje realizacją wszystkich projektów IT Qumak S.A.

 

W zarządzie kieruje Pionem Realizacji.

 

 

 

Tomasz Zygmuntowicz

Członek Zarządu

 

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w branży ICT zarówno po stronie klienta jak i dostawcy. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jako administrator systemów, a następnie jako szef Zespołu Technicznej Obsługi Domen. W latach 2008-2010 był odpowiedzialny za sprzedaż do kluczowych klientów w firmie BigVent S.A. z grupy Comp. W latach 2010-2016 zarządzał obszarem sprzedaży w firmie Technology Space S.A.

 

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Politechniki Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz studiów ekonomicznych w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji.

 

W Qumak S.A. od 2016 roku. Obecnie odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Marketing.

 

 

5
Kurs akcji firmy IT Qumak