Zarząd

Wojciech Włodarczyk

p.o. Prezesa Zarządu

 

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, tytuły magistra, inżyniera. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto odbył studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale Bankowości/ Bankowość Inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

W latach 1994-1997 pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego. Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. najpierw jako analityk finansowy , kolejno jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999. W latach 1999 – 2005 pracował w PKN ORLEN S.A. zajmując następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku). W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowiskowego Ciechocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals – prowadził projekty doradcze dla spółek z branży. Następnie, w latach 2007 – 2008 piastował stanowisko Senior Eksperta w Departamencie Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W 2008 roku jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń w CIECH S.A. Od 2008 do 2009 roku pełnił funkcje Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) a następnie Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009) w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: Nafroserwis Sp. z o.o. oraz Naftor Sp. z o.o.

 

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Projprzem S.A i Voxel S.A. W chwili obecnej pełni funkcje w Radzie Nadzorczej spółkach Ceramika Nowa Gala S.A., Grupa Kęty S.A. Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej, naftowej, gazowej, energetycznej, spożywczej.

 

 

Wojciech Strusinski Wiceprezes ds. sprzedazy Qumak SA

Wojciech Strusiński

Wiceprezes Zarządu

 

Wojciech Strusiński jest absolwentem Wydziału TRIL, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe MBA Marketing i Zarządzanie (2001, Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Marketingu IZMA).

 

Od kilkunastu lat jest związany z branżą IT, w szczególności zdobył doświadczenie pracując na stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą zintegrowanych systemów informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w ID Electronics Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Kluczowych Klientów. W Qumak S.A. pracuje od 2005 roku zajmując kolejno stanowiska Szefa Zespołu Sprzedaży Systemów Automatyki Budynkowej, Lidera Zespołu Sprzedaży Pionu Technologii Inteligentnego Budynku w Warszawie, a następnie Dyrektora Handlowego tego Pionu. Od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. kierował Pionem Handlowym Spółki (Sektor Komercyjny).

 

 

Włodzimierz Jacek Kawecki

Wiceprezes Zarządu

 

Włodzimierz Jacek Kawecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA University of Minnesota. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży IT, zdobyte w polskich oraz globalnych spółkach.

 

Karierę zawodową rozpoczął w spółce Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., gdzie od 1991 do 1998 roku zajmował stanowiska m.in. Dyrektora Marketingu, Dyrektora Sprzedaży Pośredniej, Dyrektora Sprzedaży Bezpośredniej. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w SAP Polska Sp. z o. o. Od 1999 do 2005 roku w Ster-Projekt S.A. jako Członek Zarządu był zaangażowany w budowanie wartości firmy, operacyjnie odpowiedzialny za usługi w obszarze ERP, budowę Data Center oraz współpracę z sektorem telekomunikacyjnym. Od maja 2005 roku ponownie w HP Polska Sp. z o.o., pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Handlowego, lidera zasadniczej transformacji organizacji sprzedaży na terenie Polski, Dyrektora Pionu Sprzętu HP (ESSN). W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku Dyrektora Regionalnego w Oracle Polska Sp. z o.o. Od 2015 do 2016 współpracował z Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory sp.k w zakresie rozwoju nowych usług.

Od lutego 2017 roku Wiceprezes Qumak SA.

 

5
Kurs akcji firmy IT Qumak