Zarząd

Polukord_www

Sławomir Połukord
Prezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektroniki (specjalność: systemy informatyczne) oraz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania (program Executive MBA, organizowany wspólnie z Central Connecticut State University). Na George Washington University uzyskał tytuł Associate in Project Management.
Z branżą IT związany ponad 25 lat. Do roku 1996 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wdrożeń oprogramowania oraz projektowania i wykonawstwa systemów sieciowych. W latach 1996-1999 w oddziale ComputerLand S.A. jako Dyrektor ds. Realizacji odpowiadał za realizację projektów Spółki w regionie dolnośląskim. W latach 2000-2001 w NOKIA Polska zarządzał zespołem wdrażającym rozwiązania Mobile Packet Core w sieciach telekomunikacyjnych. W latach 2001-2014 w Sygnity S.A pełnił różne role: od Kierownika Projektu, przez Dyrektora Biura Zarzadzania Projektami, po Dyrektora Generalnego Pionu i Prokurenta Spółki. W międzyczasie powoływany do zarządów spółek zależnych: Wiceprezes Zarządu WINUEL S.A. (2010-2011), Wiceprezes Zarządu ARAM sp. z o.o. (2009-2010), Prezes Zarządu ZEC InfoService sp. z o.o. (2003-2009). Od roku 2015 związany z Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu w sektorze publicznym oraz sektorze ochrony zdrowia.

 

Od listopada 2017 Prezes Zarządu.

 

 

 

cwiklinski_www

Bartosz Ćwikliński
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Działalność w branży IT rozpoczął w 2002 w dziale kontrollingu Comarch, w latach 2006-2010 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego Software Mind (obecnie Ailleron S.A.). W latach 2011-2012 członek Rady Nadzorczej inONE S.A. W okresie 2010- marzec 2017 kolejno: Członek Zarządu, Prezes i Wiceprezes Zarządu itWORKS S.A. W roku 2017 Dyrektor Operacyjny i Finansowy Grape Up Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w budowaniu długo i krótkoterminowych modeli decyzyjnych oraz wdrażaniu procedur i narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego.

 

Od października 2017 odpowiada za finanse Spółki.

 

 

 

B_Latka_www

Bartłomiej Łatka

Wiceprezes Zarządu

 

Od dwudziestu lat związany z branżą IT i rynkiem międzynarodowym. W latach 1997-2011 zarządzał projektami dla T-Mobile, Orange, Citibank oraz Netia. Od 2010 roku związany z sektorem usług profesjonalnych IT. W latach 2010-2015 Dyrektor Operacyjny Sii Polska, zarządzał programem budowy i wdrożenia zintegrowanego rozwiązania obejmującego ERP, CRM, ATS, BI oraz ECM dla wielooddziałowej firmy. Wraz z działem kontrolingu, prawnym, działami projektowymi oraz IT stworzył dział PMO obejmujący metodyki projektowe, kontrolingowe, audyt, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami oraz opomiarowanie efektywności.

 

Pasjonat zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prywatnie ojciec dwóch synów, pasjonat podróży motocyklowych po bezdrożach oraz miłośnik dobrej literatury. Od lat angażuje się w działania wspierające młode talenty w ramach Fundacji LifeSkills.

 

W Qumak S.A. od 2015 roku, obecnie odpowiedzialny za Pion Usług Profesjonalnych.

 

 

 

K_Pogodz_www

Konrad Pogódź

Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Od ponad 23 lat związany z branżą IT w firmie Qumak. W 1995 roku objął stanowisko kierownika Działu Serwisu. W latach 2004-2015 pełnił funkcje m.in.  dyrektora Działu Realizacji IT oraz dyrektora Organizacji i Rozwoju. Od 2015 roku kieruje realizacją wszystkich projektów IT Qumak S.A.

 

W zarządzie kieruje Pionem Realizacji.

 

 

 

Tomasz Zygmuntowicz

Wiceprezes Zarządu

 

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w branży ICT zarówno po stronie klienta jak i dostawcy. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jako administrator systemów, a następnie jako szef Zespołu Technicznej Obsługi Domen. W latach 2008-2010 był odpowiedzialny za sprzedaż do kluczowych klientów w firmie BigVent S.A. z grupy Comp. W latach 2010-2016 zarządzał obszarem sprzedaży w firmie Technology Space S.A.

 

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Politechniki Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz studiów ekonomicznych w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji.

 

W Qumak S.A. od 2016 roku. Obecnie odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Marketingu.

 

 

5
Kurs akcji firmy IT Qumak