Zarząd

Tomasz Laudy prezes Qumak SA

Tomasz Laudy

Prezes Zarządu

 

Tomasz Laudy ukończył Politechnikę Warszawską oraz rozwijał kompetencje biznesowe na renomowanych uczelniach zagranicznych, m.in. IESE i St. Gallen Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych o profilu sprzedażowym, operacyjnym i marketingowym, a także w pełnieniu funkcji w Zarządach spółek.

 

Karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych rozpoczął w firmie Ericsson Sp. z o.o. W spółce Siemens Sp. z o.o. oraz ZWUT S.A. a Siemens Company pełnił funkcje Wiceprezesa, Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Sprzedaży.

W PTK Centertel Sp. z o.o. – Orange Polska, pracował jako Dyrektor Pionu Wsparcia Operacyjnego, a także Dyrektor Biura Rozwoju i Dyrektor Biura Zarządu. Od 2005 do 2008 w Grupie Biatel jako Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Biatel S.A., był odpowiedzialny za opracowanie strategii i rozwoju biznesu. W latach 2011-2013 pracował w Roshan Telecom Development Company jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Sprzedaż i Marketing. Od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w itWorks S.A.

Od czerwca 2016 roku Prezes Zarządu Qumak SA.

 

 

 

Włodzimierz Jacek Kawecki

Wiceprezes Zarządu

 

Włodzimierz Jacek Kawecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA University of Minnesota. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży IT, zdobyte w polskich oraz globalnych spółkach.

 

Karierę zawodową rozpoczął w spółce Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., gdzie od 1991 do 1998 roku zajmował stanowiska m.in. Dyrektora Marketingu, Dyrektora Sprzedaży Pośredniej, Dyrektora Sprzedaży Bezpośredniej. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w SAP Polska Sp. z o. o. Od 1999 do 2005 roku w Ster-Projekt S.A. jako Członek Zarządu był zaangażowany w budowanie wartości firmy, operacyjnie odpowiedzialny za usługi w obszarze ERP, budowę Data Center oraz współpracę z sektorem telekomunikacyjnym. Od maja 2005 roku ponownie w HP Polska Sp. z o.o., pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Handlowego, lidera zasadniczej transformacji organizacji sprzedaży na terenie Polski, Dyrektora Pionu Sprzętu HP (ESSN). W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku Dyrektora Regionalnego w Oracle Polska Sp. z o.o. Od 2015 do 2016 współpracował z Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory sp.k w zakresie rozwoju nowych usług.

Od lutego 2017 roku Wiceprezes Qumak SA.

 

 

Wojciech Strusinski Wiceprezes ds. sprzedazy Qumak SAWojciech Strusiński

Wiceprezes Zarządu

 

Wojciech Strusiński jest absolwentem Wydziału TRIL, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe MBA Marketing i Zarządzanie (2001, Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Marketingu IZMA).

 

Od kilkunastu lat jest związany z branżą IT, w szczególności zdobył doświadczenie pracując na stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą zintegrowanych systemów informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w ID Electronics Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Kluczowych Klientów. W Qumak S.A. pracuje od 2005 roku zajmując kolejno stanowiska Szefa Zespołu Sprzedaży Systemów Automatyki Budynkowej, Lidera Zespołu Sprzedaży Pionu Technologii Inteligentnego Budynku w Warszawie, a następnie Dyrektora Handlowego tego Pionu. Od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. kierował Pionem Handlowym Spółki (Sektor Komercyjny).
Od czerwca 2015 r. Wojciech Strusiński przyjął pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży.

 

5

 

Kurs akcji firmy IT Qumak