Dane rejestrowe spółki

 • Qumak S.A.

  Aleje Jerozolimskie 136
  PL 02-305 Warszawa

  NIP: 524 01 07 036
  KRS: 0000019455

  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy wpłacony w całości 40 375 082 zł