Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Qumak S.A. z dnia 29.06.2018

W dniu 24 lipca 2018 r.  wznowiło obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

 

Po wznowieniu obrad po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Euvic Sp. z o.o. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 13 i 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 2 czerwca 2018 r.

Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 września 2018 r. zgodnie z treścią wniosku złożonego przez Euvic.

.

 Wniosek akcjonariusza o odstąpienie od rozpatrywania spraw przewidzianych porządkiem obrad oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. 

 

 Komentarz do wniosku Euvic o zwołanie kolejnego WZA w dniu 4 września 2018r.

Zobacz także