Komunikat Syndyka Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości 4/2019

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda przedstawia w załączeniu komunikat skierowany do byłych Pracowników i Współpracowników Qumak S.A.  w upadłości dot. przyznania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wypłaty tych świadczeń.

Do pobrania:

Komunikat Syndyka nr 4/2019

Zobacz także