Nasze wartości

Dbamy, by satysfakcja naszych klientów wynikała z najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz z trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu. Codzienność firmy wyznaczają wartości: rzetelna praca, uczciwość i zaufanie oraz wrażliwość na potrzeby innych.

 

Rzetelna praca

  • Dokładnie realizujemy powierzone nam zadania.
  • Jesteśmy odpowiedzialni. Kończmy rozpoczęte sprawy/projekty.
  • Dotrzymujemy terminów.
  • Swoją pracę wykonujemy z zaangażowaniem.

 

Uczciwość i Zaufanie

  • Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania.
  • Budujemy relacje w oparciu o współpracę i szczerość.
  • Postępujemy etycznie.
  • Stale poszukujemy nowych sposobów działania, jesteśmy innowacyjni.
  • Sprawnie komunikujemy się z otoczeniem.

 

Wrażliwość na potrzeby innych

  • Jesteśmy empatyczni.
  • Wspieramy i dzielimy się tym, co mamy.
  • Współpracujemy z wiarygodnymi partnerami.