Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku – Zmiana adresu siedziby Qumak S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 31 stycznia 2019 o godz. 21:06

Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy wpisał zmianę siedziby Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowa siedziba Spółki znajduje się w Warszawie pod adresem ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.