Raport bieżący nr 81/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku – Zawieszenie realizacji strategii na lata 2017-2020

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 5 grudnia 2017 o godz. 17:45

W dniu 5 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”) podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. W uzasadnieniu do ww. uchwały Zarząd przedstawił Plan Naprawczy (dalej jako „Plan”), który został opracowany i przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2017 r.

 

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, postrzegając podjęcie ww. uchwały jako akceptację ogłoszonych w Planie założeń i nadanie im priorytetu względem zatwierdzonej w dniu 15 stycznia 2017 roku „Strategii Qumak S.A. na lata 2017-2020”, informuje o zawieszeniu jej realizacji.

 

Obecnie Zarząd jest zdania, że w najlepiej pojętym interesie Spółki i jej akcjonariuszy, konieczne jest przede wszystkim koncentrowanie się na kontynuowaniu działań naprawczych i pozyskaniu przez Spółkę finansowania.

 

Zarząd będzie informował o dalszych decyzjach w sprawie realizacji Strategii w kształcie opisanym i komunikowanym na początku roku.

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.