Raport bieżący nr 80/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 5 grudnia 2017 o godz. 16:54

Zarząd spółki Qumak S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 grudnia 2017 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 11:30 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa.

 

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[…]

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2017 r.