Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku – Otrzymanie oświadczenia Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 31 stycznia 2019 o godz. 20:58

Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy z dnia 19.10.2017 r. na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie.

 

O zawarciu ww. umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 71/2017 z dnia 19 października 2017 roku, a wartość umowy opiewała na kwotę 23.347.855,08 zł brutto (18.981.996,00 zł netto).

 

Przyczyną odstąpienia od umowy podaną w oświadczeniu jest brak dalszej możliwości realizacji zamówienia przez spółkę Qumak S.A.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.