Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Qumak S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 31 stycznia 2019 o godz. 20:48

Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. Pan Michał Markowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Qumak S.A.

Oświadczenia o rezygnacji nie zawiera uzasadnienia.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.