Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku – Zaproszenie do wzięcia udziału w procesie wyłonienia inwestora strategicznego w spółce zależnej Emitenta – Qumak Professional Services Sp. z o.o.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 30 stycznia 2019 o godz. 20:46

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako „Qumak” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku informuje, że w ramach prowadzonego przez Qumak S.A. przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services Sp. z o.o. (dalej: „spółka QPS”), podjął decyzję o przystąpieniu do rozpoczęcia procedury mającej na celu pozyskanie inwestora, który obejmie należące do Qumak S.A. udziały (10 udziałów) w spółce QPS. W związku z powyższym Zarząd zaprasza zainteresowanych inwestorów do składania ofert obejmujących nabycie udziałów należących do Emitenta.

 

Jednocześnie Zarząd zawiadamia, że nie podjął decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej dla spółki zależnej, nie ma pewności czy i kiedy taką decyzję podejmie oraz czy ewentualna transakcja zostanie sfinalizowana. Podejmując decyzje w przedmiotowej sprawie Zarząd będzie miał na względzie interes spółki zależnej QPS, jej sprawne dokapitalizowanie w celu dalszego działania i rozwoju oraz dobro wierzycieli Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR