Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 29 stycznia 2019 o godz. 20:10

 

Zarząd Qumak S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

 

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2019 roku – dnia 29.05.2019 r.

– raport kwartalny za III kw. 2019 roku – dnia 27.11.2019 r.

 

  1.  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – dnia 27.09.2019 r.
  1. Raport roczny – jednostkowy za 2018 rok – dnia 29.04.2019 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2018 rok – dnia 29.04.2019 r.

 

Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II i IV kwartał 2019 roku.