Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku – Otrzymanie przez Qumak S.A. pisma o odstąpieniu od umów oraz nałożeniu na Emitenta kar umownych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 18 stycznia 2019 o godz. 15:07

 Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. (dalej: „MPL Balice”) z oświadczeniem o odstąpieniu przez MPL Balice od umów zawartych z Emitentem, tj.:

 

  • Umowy z dnia 15 listopada 2013 roku w przedmiocie „zaprojektowania, dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie-Balicach wraz ze świadczeniem usług towarzyszących” w części niewykonanej do dnia odstąpienia, tj. w zakresie świadczenia usług serwisowych,
  • Umowy z dnia 12 lutego 2016 roku w części obejmującej świadczenie usług serwisowych, w zakresie w jakim umowa nie została przez Qumak S.A. wykonana.

Powodem odstąpienia od ww. umów jest brak dalszej możliwości ich realizacji przez Qumak S.A.

Jednocześnie MPL Balice w związku z odstąpieniem od ww. umów z przyczyn leżących po stronie Spółki, nałożyła na Qumak S.A. kary umowne w wysokości 13 723 287, 10 zł na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2013 roku oraz w wysokości 1 131 354,00 zł na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2016 roku.

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.