Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku – Otrzymanie przez Qumak S.A. zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 15 stycznia 2019 o godz. 21:56

 Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Audytor”) datowane na dzień 11 stycznia 2019 roku o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego z jednostką zainteresowania publicznego Qumak S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

Audytor wskazał, że rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego nie nastąpiło z powodu różnic poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania sprawozdania finansowego, lecz ze względu na brak możliwości dokonania zapłaty przez Qumak S.A.

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.