Raport bieżący nr 23/2019 – Ustanowienie kuratora dla Emitenta

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 23 kwietnia 2019 o godz. 14:34

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje, że postanowieniem Sędziego-komisarza z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji interesów upadłego w toku postępowania upadłościowego na mocy art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe ustanowiono dla Emitenta kuratora w osobie Katarzyny Uszak do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1

 

Piotr Duda – Syndyk masy upadłości QUMAK S.A. w upadłości