Raport bieżący nr 21/2019 – Zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i odwołanie oferty przez IT WORKS S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 3 kwietnia 2019 o godz. 16:38

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Syndyka od pełnomocnika Zarządu Emitenta skanu postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, wszczętego na podstawie wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2018 roku. Na podstawie art. 126 Kpa w związku z art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia.

Dodatkowo Syndyk informuje o otrzymaniu od spółki IT WORKS S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczenia o odwołaniu oferty nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą QUMAK Professional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2019 r. Jako powód odwołania oferty wskazano uzyskanie informacji o planowanej organizacji przetargu na zbycie tych udziałów.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A.  w upadłości