Raport bieżący nr 20/2019 – Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Emitenta

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 3 kwietnia 2019 o godz. 16:36

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu Qumak S.A. w upadłości Sławomira Połukord oraz Członka Zarządu Qumak S.A. w upadłości Konrada Pogódź.

Rezygnacja Prezesa Zarządu Qumak S.A. w upadłości Sławomira Połukord oraz Członka Zarządu Qumak S.A. w upadłości Konrada Pogódź z dnia 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z treścią oświadczeń odnosi skutek z końcem dnia 1 kwietnia 2019 r.

Przyczyny rezygnacji Prezesa Zarządu Qumak S.A. w upadłości Sławomira Połukord oraz Członka Zarządu Qumak S.A. w upadłości Konrada Pogódź nie zostały podane.

Syndyk informuje dodatkowo o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta – Star ITS Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Jarosława Staręgi ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2019 r. oraz Członka Rady Nadzorczej spółki zależnej Emitenta Star ITS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Tomasza Zygmuntowicz ze skutkiem na koniec dnia 1 kwietnia 2019 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości