Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku – Otrzymanie przez Qumak S.A. postanowienia Sądu Upadłościowego o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zawieszeniu postępowań egzekucyjnych

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 14 stycznia 2019 o godz. 20:00

 Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (dalej: „Sąd Upadłościowy”) z dnia 14 stycznia 2019 roku, w którym Sąd upadłościowy postanowił:

  1. zabezpieczyć majątek Qumak S.A. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego,
  2. zawiesić – na czas trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki –postępowania egzekucyjne wszczęte przeciwko Qumak S.A., m.in. z wniosku IBM Polska Sp. z o.o.

 

Sąd Upadłościowy oddalił pozostałe wnioski Spółki o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych.

Zgodnie z uzasadnieniem wydanego postanowienia, mając na uwadze realizację celu postępowania upadłościowego, Sąd Upadłościowy stwierdził, że majątek Spółki objęty postępowaniami egzekucyjnymi stanowi istotny element majątku Qumak S.A. w związku z tym jego likwidacja w postępowaniach egzekucyjnych z wniosków jedynie  niektórych wierzycieli stanowi zagrożenie dla realizacji celów postępowania upadłościowego, w szczególności pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.