Raport bieżący nr 19/2019 – Naliczenie kar umownych przez Urząd Miasta Gdyni

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 29 marca 2019 o godz. 20:49

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Emitenta od Urzędu Miasta Gdyni noty księgowej obciążającej Emitenta karą umowną w wysokości 2.065.000,00 zł na podstawie umowy nr KB/105/UI/23-W/2012 z dnia 20.02.2012 r.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości