Raport bieżący nr 17/2019 – Kary umowne

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 28 marca 2019 o godz. 13:20

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Emitenta od ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku noty obciążeniowej tytułem kary umownej naliczonej na podstawie Umowy nr CJ00186/16 w wysokości 1.747.111,68 zł.

Ponadto Syndyk informuje o otrzymaniu przez Emitenta od SPS Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach noty obciążeniowej tytułem kary umownej naliczonej na podstawie Umowy nr 1411/07.14/22 w wysokości 628.619,36 zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości